A Szüret Vendégház házirendje

1.) A Szüret Vendégház épületének és udvarának területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Szüret Vendégház épületének és udvarának használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat.
Szüret Vendégház épületének és udvarának területén tilos:
 • a. / dohányzás közben, illetve ittas állapotban az épület területére belépni, ott nyílt lángot használni, rágyújtani
 • b. / az olyan tevékenység, amely a Szüret Vendégház szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
 • c / minden, mely mások (vendégek) terhére erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, zavaró tevékenység
 • d./ drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg élő állat bevitele
 • e. / az igazgató engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
  3.) A Szüret Vendégház épületét és udvarát igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet az igazgató. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben a Szüret Vendégház igazgatója jogosult megtagadni a Szüret Vendégház épületének és udvarának használatát, a szolgáltatásait. A Szüret Vendégház igazgatója, a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
  4.) A Szüret Vendégház épülete és udvara területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
  5.) A Szüret Vendégház vezetése a jelen Házirendben foglaltakkal eltérő állapotban érkező vendéget balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében jogosult nem beengedni.
  6.) A Szüret Vendégházban megfelelő öltözetben (nappali-éjszakai-sport- fürdőruházat), ápoltan és tisztán lehet tartózkodni. Ruházat viselése nélkül, izzadt, piszkos küllemmel belépni és tartózkodni tilos.
  7.) A Szüret Vendégházban kizárólag fertőző betegségben nem szenvedő, egészséges felnőttek és gyermekek tartózkodhatnak. Amennyiben a Szüret Vendégház vezetése szerint, a felnőttek és gyermekek egészségi állapotában bármelyik feltétel nem teljesülésére utaló jel mutatkozik, a Szüret Vendégház vezetése jogosult a megrendelt szobák elfoglalását megtagadni.
  8.) A Szüret Vendégház épületének és udvarának zavartalan működése érdekében az igazgató észre vételezési jogosultsága a Szüret Vendégház egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Szüret Vendégház rendjére.
  9.) Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az igazgató jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve a további foglalás lehetőségéből – időlegesen vagy véglegesen – kizárni. Az igazgató, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
  10.) A Szüret Vendégház igazgatója nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
  11.) A talált tárgyakat minden vendég köteles a Szüret Vendégház vezetése részére - dokumentálás mellett - leadni.
  12.) A Szüret Vendégházat és annak szolgáltatásait minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
  13.) A Szüret Vendégház jogosult szolgáltatásainak bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készíttetni (mozgóképi vagy fényképfelvétel) és azokon a vendégeket esetlegesen feltűntetni. A reklámanyagokon feltüntetett vendég a megjelenésével összefüggésben semmilyen követeléssel nem léphet fel a Szüret Vendégházzal, illetve annak vezetésével szemben.
  14.) A Szüret Vendégház vezetése nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
  15.) A Szüret Vendégházba való megérkezéskor minden vendégnek kötelező kitölteni, aláírni a regisztrációs (bejelentkezési) adatlapot, melyben a vendég elfogadja a Szüret Vendégház Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását a Szüret Vendégház vezetése ellenőrzik. A regisztrációs (bejelentkezési) adatlap aláírásával, a vendég elfogadja a Szüret Vendégház színvonalát, mely megegyező elvárásaival, igényeivel.
  16.) A Szüret Vendégház egész évben nyitva tart. A napi nyitva tartás rendje: 0 -24 óráig.
  17.) A vendég érkezése és távozása nincs meghatározva. A távozás abban az esetben kötelező 10 óráig, ha az adott szobában tartózkodó vendég szobáját lefoglalták.
  18.) A vendég személyes adatait, gépkocsija rendszámát a Szüret Vendégház által rendelkezésre bocsátott bejelentkezési adatlapon érkezéskor megadja, és azt aláírásával ellátja - a lefoglalt szállás megtekintését követően.
  19.) A vendég csak abban az esetben írhatja alá a bejelentkezési adatlapot, ha a Szüret Vendégház házirendjét elolvasta és tudomásul vette, továbbá a szálláshelyet az igényeinek és megrendelésének megfelelőnek találta. Amennyiben a vendég nem hajlandó személyes adataival kitölteni és aláírni a Bejelentkezési adatlapot, vagy azt hiányosan tölti ki, a Szüret Vendégház jogosult a megrendelt foglalás teljesítését megtagadni, a vendéget távozásra felszólítani. A vendég pedig köteles annak eleget tenni. Amennyiben a vendég a felszólításnak nem tesz eleget 15 percen belül, a Szüret Vendégház vezetője jogosult a rendvédelmi szervek közreműködését igénybe venni. Mindennek megvalósulása esetén, a vendég köteles a megrendelt szállásdíj teljes összegét megfizetni távozás előtt.
  20.) Érkezéskor, a vendég köteles megfizetni (számla ellenében) a megrendelt szállás teljes összegét. Amennyiben a vendég nem fogadja el a szállást, a megrendelt foglalás teljes díját fizeti meg (számla ellenében).
  21.) A vendég a megrendelt foglalása érkezési időpontja előtt 18 napon (amennyiben lemondás nem történik) belül, a foglalás díjának teljes összegét átutalással fizeti meg. Ha a vendég nem érkezik meg a foglalás időpontjára, távolmaradását nem jelzi, a Szüret Vendégház jogosult a lefoglalt szállást értékesíteni a foglalási nap 23 óra 45. perce után. A foglalás díjáról számlát küld a Szüret Vendégház, a meghiúsult foglalást a vendég igénybe veheti - egyeztetett időpontban 3 éven belül.
  22.) Amennyiben a foglalás megrendelése és az érkezési időpont közötti napok száma meghaladja a 20 napot, a vendég a foglalás díjának 50 % - át átutalással fizeti meg. Az érkezés időpontja előtt 18 napon (amennyiben lemondás részéről nem történik) belül, a foglalás díjának fennmaradó további 50 % - a összegét fizeti meg átutalással.
  23.) Foglaláskor, a Szüret Vendégház visszaigazolja: a megrendelt foglalás létszámát, a vendégéjszakák számát, a foglalás és az idegenforgalmi adó teljes összegét, továbbá az átutalás megérkezését.
  24.) Amennyiben a vendégek a megrendelt létszámtól eltérő létszámmal érkeznek, úgy kevesebb létszám esetén is a megrendelt foglalás teljes összegének megfizetése kötelező, közvetlenül érkezéskor, továbbá a megrendelt étkezések (reggeli, félpanzió, ebéd) megfizetése is kötelező.
  25.) Amennyiben a vendég a megrendelt foglalástól eltérően magasabb létszámmal érkezik, a Szüret Vendégház jogosult a megrendelésben foglaltak szerinti egységáron leszámlázni az emelt létszám költségeit, és azt köteles a vendég érkezéskor megfizetni.
  26.) Amennyiben a vendég előzetes foglalás, megrendelés nélkül, értesítés nélkül érkezik, érkezéskor fizeti meg a foglalásának teljes összegét. Az étkezések számláit pedig fogyasztás után. Amennyiben a szállásdíj magába foglalja az étkezések díját (félpanzió, reggeli, stb) a szállásdíj és étkezések díja szintén érkezéskor fizetendő. Amennyiben a vendég nem hajlandó az igénybe vett étkezési szolgáltatások ellenértékét megfizetni, a Szüret Vendégház vezetője jogosult jelzálog jogával élni, vagyontárgyait lefoglalni. Amennyiben minderre nincs lehetőség, a Szüret Vendégház vezetője jogosult a rendvédelmi szervek segítségét kérni.
  27.) Amennyiben a vendég érkezéskor nem fizeti meg a foglalás összegét a Szüret Vendégház jogosult a foglalás teljesítését, a szállás elfoglalását megtagadni.
  28.) Amennyiben a vendég hosszabb ideig tartózkodik a Szüret Vendégházban, de ott tartózkodását megszakítja (elutazik), az eltávozási időtartamáig köteles szobáját (szobáit) zárva tartani, és annak kulcsát jogosult magával vinni.
  29.) A foglalás megrendelésekor a vendég nyilatkozik a fizetés módjáról (készpénz, átutalás, Szép kártya). A Szép kártyás fizetést a vendég érkezés előtt 18 nappal indítja az illetékes bankfiókjában.
  30.) Szép kártyával való fizetés érkezéskor nem lehetséges.
  31.) A vendég – foglalásakor - megrendelésének tartalmaznia kell igényeit a foglalás időtartamára, a szolgáltatások tételeit, és a programokat. A Szüret Vendégház e szerint köteles a vendég programjait ingyenesen megszervezni, a szolgáltatásokat a megrendelésben foglaltak szerint teljesíteni.
  32.) Miután a vendég elfoglalja a szállást, anyagi felelősséget vállal a Szüret Vendégházban található ingóságok, vagyontárgyak, értéktárgyak biztonságáért. Amennyiben a vendég kárt okoz a Szüret Vendégház ingóságaiban, vagyontárgyaiban, értéktárgyaiban (ott tartózkodása alatt), köteles annak ellenértékét megfizetni.
  33.) A Szüret Vendégház köteles a vendég nyugalmát, biztonságát és kényelmét biztosítani. Ha a Szüret Vendégházban a nyugalom, a biztonság és a kényelem tekintetében veszély keletkezik, és az tartósan fenn marad, vezetője jogosult a rendvédelmi szervek közreműködését igénybe venni.
  34.) A Szüret Vendégház köteles a honlapján található ajánlati listán szereplő szolgáltatásokat a vendég kérése alapján haladéktalanul teljesíteni.
  35.) A Szüret Vendégház vezetője köteles a vendég részére kulcsokat biztosítani úgy az elfoglalt szobákhoz, mint a főbejárathoz. A vendég jogosult a kulcsokat magánál tartani a foglalása időtartama alatt. A kulcsok átadásától számítva azok leadásáig a Szüret Vendégház vezetője nem vállal felelősséget a vendég szobájában hagyott vagyon tárgyaiért.
  36. ) A Szüret Vendégház étkezési rendje:
 • Reggeli: 8-10 óra között
 • Ebéd: 12-14 óra között
 • Vacsora: 18-23 óra között.
  37. ) A Szüret Vendégház a vendég rendelkezésére bocsátja az étlapot, melyből az étkezési rend időszakain belül jogosult rendelni.
  38. A Szüret Vendégház köteles a vendég számára különleges étkezési módokat is biztosítani. Így – a laktóz-, glutén-, glükóz mentes, diabetikus, bio – ételeket.
  39. A vendégnek lehetősége van az étkezési rendtől eltérő időszakban is rendelni az étlapról. Ezen szándékát azonban minimum 2 órával előtte jelezni kell. Ezen étkezések árát köteles a fogyasztást követően megfizetni, az étlapban foglalt egységárak alapján.
  40. A vendégnek étkezéssel és egyéb szolgáltatással kapcsolatos mindennemű igényét a Szüret Vendégház teljesíti. Ide tartoznak azok a megrendelt ételek és szolgáltatások, melyek nem szerepelnek a Szüret Vendégház étlapján, itallapján, kínálati listáján. Ezeknek a különleges étkezéseknek és szolgáltatásoknak az árait – a Szüret Vendégház vezetője - köteles már a megrendeléskor a vendég tudomására hozni, e vonatkozásban a számlát előre kiállítani, azt a vendéggel aláíratni, írásban elfogadtatni.
  41. A vendég jogosult a Szüret Vendégház ajánlati listájától eltérően egyedi kérésekkel előállni. Ilyen például betegség, vagy rosszullét esetén, azonnali orvosi ellátásról való gondoskodás, vagy haladéktalan távozás esetén, az utazás azonnali megszervezése.
  42. Abban az estben, ha a vendég (vendégek) ráutaló magatartással megzavarja a Szüret Vendégház nyugalmát, veszélyezteti a személyzet, a vendégkör biztonságát, kényelmét, a Szüret Vendégház vezetője jogosult távozásra felszólítani, a vendég pedig köteles annak eleget tenni. Amennyiben a vendég a felszólításnak nem tesz eleget 15 percen belül, a Szüret Vendégház vezetője jogosult a rendvédelmi szervek közreműködését igénybe venni.
  43. A vendég (kifogás, elégedetlenség esetén), jogosult a Szüret Vendégház ellen, az illetékes fogyasztóvédelmi és felügyeleti szervekhez fordulni panaszával.
  44. A vendég nem jogosult a Szüret Vendégházat a médiában, az interneten, az írott és elektronikus sajtóban és egyéb nyilvánosság előtt lejáratni, annak rossz hírét kelteni. Amennyiben a vendég a nyilvánosság előtt lejáratja a Szüret Vendégházat, annak rossz hírét kelti, köteles megtéríteni a keletkezett kárt.
  45. A Szüret Vendégház vezetőjénél, a jelen Házirend minden vendég számára szabadon elérhető és áttekinthető.
  46. A Szüret Vendégház igénybevétele, elfoglalása a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.
  47. E Házirendet a Szüret Vendégház vezetése saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
  A Szüret Vendégházban az internet elérhetőség ingyenes:
 • Jelszó:Szuretvendeghaz
 • Szekszárd, 2021. julius 25.
 • Fritz Géza
 • a Szüret Vendégház vezetője